Mangler du også ind imellem retningssans?

Her tænker jeg ikke på i trafikken – men i dit liv..

Følger du mest bare strømmen fordi du ikke lige ved hvad du ellers kan gøre? Også selv om det måske ikke altid føles som det rigtige for dig?

Oplever du en indre uro, en slags utilfredshed, som du ikke rigtig kan sætte fingeren på?

Tænker du at der må være mere for dig her i livet? Et personligt potentiale der endnu ikke er kommet til udtryk?

 

Hvad jeg selv gjorde – den korte version..

Min egen personlige livsrejse har budt på mange udfordringer og snoede veje før jeg fandt min indre ro og balancen mellem min videnskabelige og min mere spirituelle side.

 

Jeg er særlig sensitiv og introvert af natur. Fordybelse, kreativitet, stilhed, ro, meditation og lun humor har altid været en del af mig. Nutidens liv kører ofte i et hurtigt tempo, og jeg mistede mig selv i ræset.

Et af vendepunkterne for mig var da det gik op for mig, at jeg kunne gøre noget andet end det hidtil ”normale”, som jeg havde lært at vælge, og var kørt fast i.

Jeg valgte et personligt Højere Selv forløb hos en Psykospirituel vejleder, og her genfandt jeg min indre kerne, og min evne til at mærke, lytte til og følge min intuition.

 

Jeg har fundet ud af at mit liv er i balance når jeg kombinerer intelligens og bevidsthed. Det er sund fornuft for mig. At tænke de store tanker, mærke efter i kroppen, og så gå med det der giver lethed og glæde.

 

 

Nu har jeg en hverdag hvor jeg hviler i mig selv og har en dyb indre ro og tilfredshed. Jeg ved hvad jeg har lyst til, og jeg gør det, uden at spekulere på om jeg nu er god nok, eller hvad andre tænker – jeg føler mig hel.

Og det er det jeg brænder for..

At hjælpe andre kvinder med at finde den manglende brik i puslespillet. Hvad der dybest set er rigtigt for dem, så de kan slippe den indre uro og hvile i sig selv. Som endelig at være kommet hjem.

Derfor har jeg blandt en række uddannelser i personlig udvikling og healing, også taget en Psykospirituel vejleder uddannelse, så jeg bl.a kan hjælpe andre videre med et Højere Selv forløb.

 

 

 

Oplever du at din retningssans for dit liv ikke er helt i top kan et personligt Højere Selv forløb hjælpe med til at finde vej.

Det er som at få installeret din egen personlige GPS, så du bliver skarp på at navigere i den retning der er den rigtige for dig.

 

Et højere Selv forløb er et psykospirituelt forløb hvor vi over 4 sessioner, og hver gang via en samtaledel og en meditativ del kontakter og integrerer dit højere selv, din sjælsbevidsthed.

Når du er i kontakt med dit højere selv, kender du svarene på dine spørgsmål og udfordringer, og dit mod styrkes til at gå i den rigtige retning for dig.

 

Hvad er psyko spirituel vejledning?

Psykospirituel vejledning er en terapiform inden for den transpersonlige psykologi – mødet mellem spiritualitet og psykologi.
I følge den transpersonlige psykologi indeholder vi ud over krop, tanker og følelser også et Højere Selv – sjælsbevidstheden – en åndelig kerne – en indre stemme. Noget der ikke kan måles eller vejes. Den del af dig der rummer svarene på alle dine spørgsmål.

 

En transformerende personlig og spirituel udvikling der giver en dyb indre ro

 

Som endelig at finde den manglende brik i det store puslespil

En følelse af at være kommet hjem

 

Har du lyst til at vide mere om et Højere Selv forløb kan du læse mere her >>

Og du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 2266 9798

 

Rigtig god sommer

 

Kærlig hilsen

Mette Andersen
Zenspiration

Jeg har lært at rydde op og mærke min indre kerne.

psykospirituelt forløb zenspiration

Som en meget sensitiv person, har jeg gennem årene haft oplevelser der har ”mærket” mig, og som tidligere ”låste” mig i mange situationer. Jeg havde en indre uro og tristhed, følte jeg sad fast, men kunne ikke mærke hvad mit eget behov var pga. alt det jeg følelsesmæssigt ubevidst havde fyldt mig med.

Vi har alle haft forskellige oplevelser gennem vores liv.

Oplevelser der har givet os glæde, sorg, begejstring, frygt og en bred vifte af nuancer af forskellige følelser. Oplevelser der ville opfattes forskelligt fra person til person.

Nogle mennesker er mere sensitive end andre, og tager flere og mange detaljer ind. Og jo flere oplevelser vi har haft, jo mere farvet kan vi være blevet af dem. Hvis vi ikke er bevidste om at ryste oplevelsen af os, rydde op, og komme hjem til os selv igen, kan nogle oplevelser sætte sig fast i vores energisystem, så vi ubevidst reagerer på en ny måde i visse situationer her efter.

Forestil dig at alle disse ubevidste handle- og tankemønstre også interagerer, og kan trigge hinanden – ikke så sært at man ind imellem ikke helt kan forstå hvorfor man reagerer som man gør i nogle situationer.

Det vi har oplevet gennem livet er således også med til at forme hvordan vi f.eks ser muligheder, når vi står over for en udfordring i livet.

Gennem et personligt Psykospirituelt Vejlednings Forløb lærte jeg at mærke ind i kernen af mig selv. Jeg har lært at rydde op i følelserne med det samme, så jeg ikke bliver ”mærket” af oplevelser længere, og lader dem farve hvordan jeg ser muligheder frem over. Jeg har også på den måde ryddet op i gamle handlemønstre, og er bevidst om til stadighed at gøre det.

Det har ændret så meget i mit liv, at jeg helt ind i kernen mærker hvad der er rigtigt og forkert for mig.

 

En af de større ting er at jeg valgte at uddanne mig til Psykospirituel Vejleder efter at have arbejdet som Civilingeniør i 10 år. Med denne kombination af min stærkt logisk sluttende tankegang, mit mere spirituelle menneskesyn og mine livserfaringer, hjælper jeg nu mine kunder til at mærke deres indre kerne. Så de kan skabe deres liv med en autentisk lethed, glæde og indre ro.

Med psykospirituel Vejledning og Terapi får du hjælp til at se igennem gamle mønstre, og opleve den autentiske dig, og befrielsen ved den indre ro det giver, at nye handlemuligheder bliver synlige.

Så hvis du sidder med en følelse af at ”sidde fast”, at der må ”være noget mere” – ja, hvilken som helst udfordring, og gerne vil se nogle nye muligheder, kan du her få hjælp til at se tingene med nye briller.

Hvad er psyko spirituel vejledning?

Psykospirituel vejledning er en terapiform inden for den transpersonlige psykologi – mødet mellem spiritualitet og psykologi.

I følge den transpersonlige psykologi indeholder vi ud over krop, tanker og følelser også et Højere Selv – sjælsbevidstheden – en åndelig kerne – en indre stemme. Noget der ikke kan måles eller vejes. Den del af dig der rummer svarene på alle dine spørgsmål.

Under en Psykospirituel vejlednings- og terapi session hjælper jeg dig til at kontakte dit Højere Selv, som netop kender hele din historie og hele dig, for her at møde indsigt, vejledning og healing. Jeg støtter dig i processen, så du trygt kan tage disse nye skridt i din personlige og spirituelle udvikling.

Du kan læse mere om Psykospirituel Vejledning og Terapi på www.zenspiration.dk

Oplever du en impuls til at handle her og nu, og høre mere om dette er noget for dig, kan du kontakte mig på tlf. 2266 9798.

Mette Andersen

Kærligst

Mette Andersen

Zenspiration

Zenspiration

Er du normal?

Hvad er normal? Ja, det kan da godt være at man skal have en karriere, og leve på en bestemt måde for at man er normal i dagens Danmark. Men hvad er da normal får jeg lyst til at spørge? Er det at rette ind som folk gør flest, fordi det nu en gang er blevet sådan man gør? Fordi noget er normalt, behøver det jo ikke være rigtigt for dig.

Hvis man ikke taler om statistikker og normalbegreber matematisk set, hvorfor er man så unormal når man følger sit hjerte og gør det der føles rigtigt for en, og hvorfor er det så svært? Hvorfor er det svært for mange at mærke i hjertet hvad det er for et liv de ønsker?

Jeg oplever mange der føler sig fanget i et net af ”normalt”, og slet ikke kan mærke hvad de egentlig selv har lyst til. Fordi omverdenen, opdragelsen og de indtryk og input vi får, massivt går ind og fortæller hvad der er normalt, hvordan man skal se ud, leve sit liv, og hvordan man skal have en karriere.

Jeg siger ikke at vi ikke selv har et ansvar, tværtimod. Det er jo netop dit eget ansvar at mærke efter hvad der er rigtigt for dig. Men ofte har vi glemt at vi godt må mærke efter. Vi har lært hvordan man er normal, og så har vi glemt at vi godt må mærke efter og følge det der føles rigtigt for os. Og oven i købet har vi måske også glemt hvordan man mærker efter.

zenspiration

Jeg har selv forsøgt at være normal – det gjorde mig syg. Det er en helt anden historie som jeg ikke kommer mere ind på her. Det tog mig en omvej at finde ud af at jeg godt må gøre, som jeg i min indre kerne mærker er rigtigt for mig.

Den første store erkendelse var da det gik op for mig, at jeg kunne gøre noget andet end det hidtil ”normale”, som jeg havde lært at vælge. Jeg fik hjælp fra en Psykospirituel vejleder til at genfinde og integrere min indre kerne. Og der efter gik det stærkt i forhold til at lære at mærke min indre kerne og følge min intuition. Dette førte til at jeg videreuddannede mig til Psykospirituel vejleder.

Nu hjælper jeg andre med at lære at integrere og mærke deres indre kerne, og følge deres intuition. Hjælper dem til at stå 100% ved dem selv, så de ikke mere skal lade sig styre af påvirkninger udefra. Som at finde den manglende brik i det store puslespil. Se mere her >>

manglende brik zenspiration
Psykospirituel vejledning til at finde den manglende brik.

Jeg ved godt at konsekvenserne af de valg man må træffe når man vælger uden for det normale, kan være uoverskuelige, og ubevidst være en hindring for at gøre det man egentlig brænder for i livet. Men Rom blev jo heller ikke bygget på en dag.

Et første skridt i den rigtige retning for dig kan være at lære at mærke hvad der er rigtigt for dig i nuet. Bruge intuitionen, mærke din indre kerne, og så stille og roligt følge den og se hvad der sker. Alt bliver nærmest muligt når man mærker og følger sin intuition, sin indre kerne. Har du prøvet at give slip og bare følge intuitionen? Så har du måske også oplevet at tingene ligesom falder i hak, nærmest af sig selv?

Psykospirituelt forløb Zensåpiration Mette Andersen Roskilde

Har du nogle gange svært ved at træffe et valg? Så prøv at lytte til din indre kerne/din intuition for svar. Her kommer en lille øvelse der kan hjælpe dig.

Øvelse: Søg et svar fra din indre kerne.

Sidder du i en situation med flere valgmuligheder, og har svært ved at træffe et valg, så kan du prøve dette:

Luk øjnene og tag 3-5 rigtig dybe indåndinger. Træk din opmærksomhed til dit hjerte, og hvil din opmærksomhed her ved hjertet et øjeblik.

Tænk så på situationen. Tænk på den ene valgmulighed og mærk om det føles let eller tungt i dit hjerteområde. Fortsæt med de andre valgmuligheder. Den mulighed der føles let, er den din indre kerne/du ved er rigtig.

Så kan det være at dit rationelle sind har argumenter mod dette valg. Det kan jo være derfor at det var svært at træffe valget i første omgang. Og det er helt normalt 😉

Kærlig hilsen

Mette Andersen

P.S Har du brug for hjælp til at komme ned i kroppen og hjertet og opleve dit højere selv er du meget velkommen til at kontakte Zenspiration for inspiration og vejledning. Hos Zenspiration tilbydes bl.a. psykospirituel selvudvikling til integration af din indre kerne, dit højere selv, sjælsbevidstheden >>

Zenspiration

Er du clairvoyant eller hva’ ?

Hvad er clairvoyance og andre oversanselige opfattelser?

glass-ball-684902_1280

De fleste kender ordet clairvoyance, og har en mening om hvad det er. Men vidste du at man også taler om 3 andre “større” oversanselige evner/psykiske evner?  Perception af noget der ligger ud over vores sædvanlige 5 sanser? En sjette sans? Ud over clairvoyance har vi også clairaudiance, clairsentience og claircognizance.

Efter min opfattelse har vi alle mulighed for at dyrke disse evner. Men som med alt andet har nogle mere interesse og mere flair for det end andre.

Her har du min korte beskrivelse af disse 4 oversanselige evner:

Clairvoyance:

Klar-seende. En evne til at vide noget via en visuel intuition. Evnen til at se et billede eller en film for det indre øje. Det kan være farver, symboler og meget andet. Det kan være helt subtile såvel som meget tydelige input.

Clairaudiance:

Klar-hørende. En evne til at høre intuitive beskeder uden at bruge det fysiske øre. At høre noget inden i hovedet. F.eks en stemme der pludselig siger noget til en. Ofte er det lyden af ens egen stemme, som hvis du læser ”højt” for dig selv inden i hovedet. Pludselige indskydelser kan blive sagt højt inden i dit hoved.

Clairsentience

Klar-følende. Evnen til at opfatte intuitive beskeder gennem følelser, stemninger og fysiske fornemmelser. At tydeligt at kunne føle andres sindsstemning.  Empati er en slags klarføling. Som klarfølende ved du f.eks. med det samme når nogen lyver.

Claircognizance

Klar-vidende. Evnen til intuitivt og helt spontant at vide noget uden nogen logisk forklaring på hvorfor. Uden at vide hvor det kommer fra. En pludselig viden der dukker op som en impuls. En idé der dukker op ud af det blå uden forudgående tanker om det.

Hvem har disse evner?

Som sagt tænker jeg at vi alle har disse subtile evner, men når de ikke dyrkes, drukner de i den ”almindelige” støj i vores fysisk prægede dagligdag.

Når de 4 oversanselige evner dyrkes og bruges bevidst er de hver især yderst powerfulde. Ved kombinationer af en eller flere af evnerne har jeg end ikke fantasi til at forestille sig hvad man kan opnå.

buddha-1279902_1920

Hvordan kan en ingeniør bruge disse evner?

Jeg ved fra mig selv at jeg benytter at jeg er klarfølende og klarvidende i kombination med min udprægede og meget stærkt analytiske og logiske tankegang. Både privat og professionelt.

I mit arbejde med andre mennesker (1:1 klaringssessioner) benytter jeg mine evner yderst bevidst – samtidig med at kunden giver mig lov til at ”træde” ind i sin energisfære. Og det giver resultater!

Du får hjælp til at se muligheder som du ikke tidligere havde adgang til. Et billede kan være at forestille sig at du hid til har været nødt til at gå fra a til b til c til d osv. Med en klaringssession får du mulighed for at springe f.eks. fra b til f, for så at gå tilbage til b og fortsætte din vej med de nye muligheder du nu har hentet.

Under en klaringssession arbejdes med energi, sund fornuft, videnskab og spiritualitet i en meget powerfuld kombination. Og ja, jeg ser også ind imellem syner og hører stemmer..

Taler dette til dig, og vil du vide mere, så tjek min hjemmeside >> eller ring til mig på tlf. 22669798.

Kærlig hilsen

Mette Andersen

Civilingeniør, særlig sensitiv og meget mere

Husk at NYDE – det nærer dit selvværd!

Gør noget godt for dig selv, og husk at nyde – det nærer dit selvværd.

zenspiration blomsterhoveder i vand

Husk dig selv i hverdagen.

Måske har du travlt med at gøre ting for andre, og glemmer dig selv? Ofte har vi rigtig mange gøremål hele dagen, og hvis der bliver tid til sidst kan det være at vi gør noget for os selv. Hvis vi ikke er blevet for trætte.

Ny god vane.

Skab en ny god vane for dig selv, hvor du tillader at nyde og prioritere dig selv hver dag. Her med har du startet en ”god spiral”, hvor dit selvværd næres og bliver bedre. Hvis du holder fast og nyder og prioriterer dig selv dagligt fremover, bliver den nye vane ”indgroet”. En helt naturlig selvkærlig vane, der automatisk booster dit selvværd.

Prioriter dig selv i hverdagen.

Sæt tid af til at gøre noget der kun er for dig hver dag. Noget du nyder. Når du gør noget godt for dig selv, og er der for dig selv, kan du også bedre være der for andre. Det kan f.eks. være at gå en tur for dig selv, læs lidt i en bog du synes er spændende, lav noget kreativt, forkæl dig selv med et varmt bad, køb noget ekstra lækkert mad, få en gang massage, tag en lur, drik en kop te af din yndlingskop etc.

 

te zenspiration husk at nyde

 

Sæt realistiske mål og beløn dig selv når de er nået.

Alt for ofte har vi sat urealistiske mål for os selv, i form af en uendelig række af opgaver på job og hjemme – usynlige krav vi måler os selv på, og som vi synes vi skal leve op til. Sæt dig et synligt realistisk mål eller delmål, og beløn dig selv når det er nået. Belønningen kan være hvad som helst du beslutter. Det kan være et anerkendende skulderklap eller en fysisk ting. Det vigtige er, at du oplever at du har fortjent belønningen, at du har ret til at nyde en belønning. Så vil du også opleve at dit selvværd øges. Her gælder det samme, at hvis du holder fast og belønner dig selv dagligt, bliver også denne vane ”indgroet”, og en helt naturlig selvkærlig vane, der automatisk booster dit selvværd.

 

Så sæt bare i gang og nyd det- det er ren win win!

Kærlig hilsen

Mette Andersen

 

Jamen føler du dig også forkert ind imellem? Og at du ikke er god nok?

kvinde på træstamme

Læs Mette Andersens beretning om at gå fra at lade sig styre af andres meninger, til at stå 100% ved sig selv.

Af Mette Andersen – www.zenspiration.dk
Ind imellem bliver jeg spurgt om jeg har følt mig forkert ind imellem? Eller har følt at jeg ikke var god nok?

 JA det har jeg, og det sker stadig ind imellem, dog meget sjældent nu. Når det sker, fanger jeg det oftest i optakten, og så kan jeg hurtigt og let vende energien, og komme på banen igen med den autentiske mig og den jeg er, og det jeg står for <3 Og ja, jeg påvirkes også af ydre omstændigheder, men jeg har lært at når jeg er bevidst bevidst, så kan gamle tanke- og handlemønstre omgås, og så betyder de ydre omstændigheder intet. Så er alt ok lige som det er. Jeg er ok lige som jeg er.

Det har dog ikke altid været let for mig. I mange år var jeg påvirket af forventninger fra mine omgivelser, og ikke mindst mine egne tårnhøje forventninger til mig selv i forhold til de ”livsløgne” jeg havde ”købt” som sandheder for mig selv.

who am I

Rejsen mod at være mig selv 100%

Min rejse mod at være mig selv 100%, og ikke lade mig påvirke af hvad andre mener, vil jeg rigtig gerne dele her, bare i store træk.

Hvad er problemet?

For det første skulle jeg jo lige opdage og sætte bevidsthed på at det at føle sig forkert, og ikke være god nok, som viste sig som nedtrykthed, indre uro og fornemmelse af at der ligesom manglede noget (på trods af at set ude fra så alt jo godt ud!), kun var noget jeg selv kunne gøre noget ved. Der kom ikke nogen med en løsning til mig, som jeg bare lige kunne snuppe. Det var et stykke arbejde som jeg kun selv kunne og skulle gøre. Det var en lettelse og glæde at komme til den erkendelse af at det var noget jeg selv kunne gøre noget ved. Så skulle jeg ikke vente længere på at hvis det og det løste dig, så blev det hele bedre. Det betød jo ikke at jeg nødvendigvis skulle være helt alene om det. Det kan være rigtig godt at bede om hjælp, netop til at fange og ændre nogle af de ”snedigste” indgroede livsløgne og tanke- og handlemønstre.

Lektie lært: Jeg kan selv gøre noget og jeg må godt bede om hjælp!

thumbs up

Tag ansvar!

Efter den læring begyndte jeg at være mere selvkærlig, og tage ansvar for min personlige udvikling. Fortsatte min helt egen rejse hvor jeg fandt ud af hvem jeg egentlig er, sådan autentisk inden i. Genfandt/mødte min indre kerne, den jeg er og det jeg står for gennem et psykospirituelt forløb*. Det var en afgørende faktor for mig. Pludselig at have den indre ro og følelse af at alt er som det skal være, også selv om det måske lige nu er kaotisk omkring dig. Jeg havde nu en helt klar fornemmelse af at jeg var god nok og alt var som det skulle være.

Lektie lært: Alt er som det skal være, jeg skal bare være mig selv og tage ansvar for mig selv!

stone-1056314_1920

Walk the talk!

Og så begynde at leve og udfolde at være mig selv og hele tiden tage ansvar for mig selv, med de udfordringer og glæder det giver. Holde tungen lige i munden og balancere på linen og føle sig god nok, og ikke falde ned/ falde tilbage til de gamle livsløgne. Det kræver bevidst bevidsthed at ændre indgroede vaner, tankemønstre og uønskede livsløgne. Og du kan hele tiden risikere at miste balancen på linen, men det bliver hele tiden lettere at genfinde balancen, og du falder ikke ned og slår dig mere.

På min faglige vej er jeg gået fra civilingeniør til psykospirituel vejleder, via diverse uddannelser og selvudvikling. Nu er jeg til rådighed med mit firma Zenspiration – for folk der også ønsker at finde deres egen vej, den manglende brik, så de kan stå 100% ved dem selv, og aldrig mere skal lade sig styre af andres meninger. At være inspirator og katalysator for andre på deres unikke vej giver mig en dyb autentisk glæde.

Lektie lært: Vov at leve dit liv autentisk som dig, selvom der er risiko for knubs, da der er større ”risiko” for livsglæde og øjeblikke af ren lykke.

nature-846059_1920

Jeg håber at dette vil være inspiration på din vej.

Kærlig hilsen

Mette Andersen

Særlig sensitiv civilingeniør og psykospirituel vejleder.

Om Mette Andersen

I det daglige arbejder Mette Andersen som selvstændig inspirator og psykospirituel vejleder i hendes firma Zenspiration. Her hjælper hun oftest kvinder med at finde den manglende brik, så de kan stå 100% ved dem selv og aldrig mere skal lade sig styre af hvad andre mener.

Mette Andersen
Mette Andersen
Kontakt

Har du lyst til at tale med Mette Andersen omkring selvudvikling, kan du blot ringe på tlf. 22669798. Du er også velkommen til at sende en mail på ma@zenspiration.dk

 


*psykospirituelt forløb – Et psyko spirituelt forløb bringer dig i kontakt med dit højere selv – din indre kerne – din sjæls bevidsthed. Du hjælpes tilbage til din egen naturlige tilstand af livskraft og kreativitet. En fornemmelse af at få geninstalleret din indre kerne. Som at finde den manglende brik i det store puslespil. En smuk energirejse der giver dig en følelse af at være hel og at være kommet ”hjem”. Her fra kan leve og mærke hvad der er rigtigt for DIG. Krop, sind og sjæl mødes og går op i en højere enhed. Mødet mellem psykologi og spiritualitet. Læs mere om det psykospirituelle forløb her >>